Sklepy internetowe :: Katalog sklepów Prego.pl
Twoja wyszukiwarka


Polityka prywatności

Ochrona prywatności w Katalogu sklepów internetowych Prego.pl

Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 29 listopada 2005 r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 12 marca 2013 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883) wymaga od Użytkowników udzielenia zgody na przetwarzanie przez nasz serwis Państwa danych osobowych. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności użytkowników serwisu Prego.pl.
1. Gromadzenie danych w serwisie Prego.pl
Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

 1. ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 2. system rejestracji użytkowników,
 3. stosowanie wytycznych ASME w odniesieniu do treści i sekcji reklamowych,
 4. ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
 5. prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.
Dostęp do usług w witrynie Prego.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - możesz pozostawać anonimowym gościem.
Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.
Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe. Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w serwisie Prego.pl wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych. Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:
 1. jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem serwisu Prego.pl,
 2. przy przekazaniu pieczy nad serwisem innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności.
2. Rejestracja, logowanie się
Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza serwis Prego.pl, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.
Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest dobrowolną decyzją użytkownika, umożliwiającą pełniejsze korzystanie z serwisu.
Podczas rejestracji prosimy jedynie o niezbędne informacje:
 1. imię i nazwisko,
 2. login,
 3. adres poczty elektronicznej.
Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w serwisie: nie otrzymasz hasła dostępowego, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie.
Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których - rejestrując się - nie musisz nam udostępnić.
Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:
 1. loginu
 2. hasła dostępowego.
Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.
3. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych
Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam - po zalogowaniu się, a następnie wybraniu z menu użytkownika odsyłacza "Twój profil".
Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z  administratorem serwisu Prego.pl i poinformować go o swej decyzji.
4. Używanie "cookies" (ciasteczek)
Z witryny Prego.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi coockies. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji serwisu Prego.pl
5. Reklama
W serwisie Prego.pl mogą być zamieszczane materiały reklamowe, zarówno własne, jak i innych firm czy instytucji.
Treści redakcyjne w jasny sposób oddzielamy od reklamowych - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania.
W przypadku specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także "advertoriale", mogą zostać pomylone z treściami redakcyjnymi, sekcje te mają umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje "reklama (nazwa firmy)" o co najmniej tej samej wielkości i wadze co normalny tytuł główny treści redakcyjnych.
6. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą
Kazdy zarejestrowany użytkownik serwisu Prego.pl może otrzymywać na swoją skrzynkę mailową wiadomości rozsyłane przez naszą redakcję. Może to być
 1. wiadomość o rejestracji w serwisie wraz z hasłem, umożliwiającym logowanie się,
 2. Podziękowanie za nadesłane materiały redakcyjne,
 3. Odpowiedzi na zadane pytania,
 4. Informacje o zmianach w serwisie Prego.pl,
 5. Materiały reklamowe innych podmiotów.
Materiały reklamowe mogą być nadsyłane tylko przez redakcję Prego.pl. Nigdy nie udostępniamy adresów e-mail naszych Użytkowników podmiotom trzecim (z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych w punkcie 1.).
7. Zastrzeżenia - BEZ GWARANCJI!
Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej naszej Polityce prywatności i zaufania, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie serwisu.
Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności
Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.
8. Zmiany w Polityce prywatności i zaufania.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.
Zarówno nas - wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z  formularza kontaktowego.



Smartbin.pl Cookandlove.pl Higieniczny.pl