Sklepy internetowe :: Katalog sklepów Prego.pl
Twoja wyszukiwarka


Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Prego.pl


Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 29 listopada 2005 r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 12 marca 2013 r.
Witamy w serwisie Prego.pl. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.
Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy firmą Internet Syndications - wydawcą serwisu Prego.pl i wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami, czyli także z Tobą.
Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego serwisu. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania, prosimy o zapoznanie się z nią.
1. Charakter i cele serwisu Prego.pl
Katalog Prego.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym wydawanym pod adresem www.prego.pl przez firmę Internet Syndications. Zgodnie z naszym założeniem, celem witryny jest:
 1. promocja usług i produktów polskich sklepów internetowych,
 2. udostępnianie użytkownikom fragmentów bądź kompletnych opracowań w zakresie wiedzy i materiałów dotyczących polskiego e-handlu,
 3. skupienie wokół serwisu grona klientów sklepów internetowych, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, opracowaniami, dokonaniami w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w serwisie Prego.pl,
 4. Pomoc w tworzeniu i późniejszej promocji sklepów internetowych.
2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Dostęp do możliwości i usług w serwisie Prego.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem.
Rejestracja jest darmowa i otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny Prego.pl - po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje, informacje, materiały, pobierać pliki, otrzymywać nasz biuletyn, dodać sklep internetowy do naszego Katalogu. Rejestracja w serwisie Prego.pl skierowana jest do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie handlu internetowego..
Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z serwisu Prego.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych. Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na otrzymywanie Biuletynu Informacyjnego oraz e-maili reklamowych z serwisu Prego.pl.
3. Prawa i możliwości użytkowników serwisu
Rejestrując się w serwisie Prego.pl:
 1. zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
 2. akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 3. zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
 4. oświadczasz, że masz osobowość prawną i prowadzisz działalność w zakresie handlu internetowego lub reprezentujesz podmiot prowadzący taką działalność,
 5. zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
Goście serwisu Prego.pl mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:
 1. przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
 2. komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
 3. porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych narzędzi udostępnianych teraz lub w przyszłości przez wydawcę,
 4. publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.
4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).
Użytkownik serwisu Prego.pl:
 1. zgadza się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 2. zapewnia, że przesyłane przez Niego jakiekolwiek dokumenty i materiały są Jego własnością lub posiada prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 3. udostępniając w witrynie Prego.pl własne materiały, wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udziela wydawcy serwisu Prego.pl prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie tych materiałów w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy witryny korzyści materialne, zachowuje pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
 4. pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się - jeśli znajduje się w witrynie - do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną Prego.pl, zobowiązuje się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
 5. zgadza się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny Prego.pl, redaktorów oraz administratorów serwisu przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Niego,
 6. zgadza się, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku swojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,
Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu Prego.pl może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.
5. Aktywność użytkowników
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:
 1. nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 2. nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 3. nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
Zgadzasz się, aby wydawca serwisu Prego.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.
6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w serwisie Prego.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia na adres Administratora serwisu.
7. Zobowiązanie wydawcy
Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:
 1. z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 2. w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.
W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego.
8. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Prego.pl TAKĄ, JAKA JEST.
Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Prego.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:
 1. Wydawca witryny Prego.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 2. Wydawca witryny Prego.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w serwisie publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 3. wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.
Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
9. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Prego.pl ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem serwisu Prego.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Prego.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.
Wydawca i autorzy serwisu Prego.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.
10. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny Prego.pl i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
11. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie Prego.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca serwisu Prego.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Zakładając bezpłatne konto w serwisie Prego.pl użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na podany podczas rejestracji adres e-mail korespondencji reklamowej.
Prego.pl dba o to, aby mailingi nie były uciążliwe dla użytkowników. Treść mailingów zazwyczaj dotyczy branży e-commerce oraz tematyki prowadzenia biznesu, zwłaszcza sklepów internetowych, a więc zagadnień, które zapewne interesują użytkowników serwisu Prego.pl. Przesyłane wiadomości są w formacie tekstowym lub HTML. Prego.pl pilnuje, aby były rozsyłane z umiarkowaną częstotliwością.
12. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:
 1. zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 2. zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 3. zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 4. zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny Prego.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w serwisie Prego.pl roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.
13. Zmiany regulaminu
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Prego.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie. Dodatkowo każdy użytkownik serwisu Prego.pl zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pomocą poczty elektronicznej.
WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.
14. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny formularza kontaktowego.Smartbin.pl Cookandlove.pl Higieniczny.pl